Stiri

1st Newsletter

Dragilor,

 

Aș dori să vă informez despre proiectul pe care îl desfășurăm și care poate ar putea fi util ca instrument de dobândire a unor  abilități digitale pentru adulții cu pregătire scăzută .

Proiectul își propune să consolideze capacitatea adulților de a utiliza în mod eficient instrumentele digitale ca  pe o condiție prealabilă în vedera  îmbunătățirii vieții lor personale și profesionale, reducând astfel semnificativ tendința ce se înregistrează în decalajul digital intergenerational.

Proiectul va oferi instrumente de învățare non-formală pentru adulții cu calificare scăzută pentru a-i sprijini în realizarea abilităților digitale specifice, în conformitate cu documentul european DigComp 2.1 pentru nivelurile de bază și intermediar.

 

REZULTATELE

IO1 - Harta abilităților digitale

Competențe digitale cheie specifice necesare adulților cu calificare scăzută pentru a îmbunătăți calitatea vieții lor profesionale și personale.

  1. Șaisprezece bune practici selectate, douăzeci de interviuri (5/ țară) cu părțile interesate cheie privind formarea digitală pentru adulți și incluziunea lor socială prin utilizarea instrumentelor digitale pentru viața lor de zi cu zi.
  2. O hartă digitală a competențelor în conformitate cu EQF și DigComp2.1, patru focus grupuri naționale cu actori relevanți pentru validarea hărții competențelor, patru rapoarte naționale de validare și un raport european de validare.

Pentru informații mai detaliate despre rezultatele acestui rezultat intelectual, contactați coordonatorul proiectului / partenerii

IO2 - Joc de societate DInSAd

  1. Un joc de societate interactiv care va permite adulților cu calificare scăzută să dobândească cunoștințe digitale, abilități și competențe de bază.
  2. O metodologie de joc și patru instrumente specifice, un joc de societate, ghiduri elaborate pentru mentori / lideri de cercuri de studiu, 20 de adulți cu calificare scăzută angajați în testarea jocului de societate , patru mentori / lideri de cercuri de studiu angajați în testarea jocului patru rapoarte naționale de validare și un raport de validare european.

IO3 - Joc virtual DInSAd

  1. Un joc virtual de învățare pentru a ajuta adulții cu calificare scăzută să dobândească abilități digitale la un nivel intermediar, așa cum este descris de DigComp 2.1.
  2. Un joc virtual care pune în practică ghiduri  pentru formatori / mentori și un ghid pentru utilizatori. Un test intern de pilotare din tarile partenere cuprinzând  patruzeci (40) de adulți slab calificați și patru formatori / mentori angajați în testarea jocurilor virtuale. Patru rapoarte naționale de testare, un raport european de testare și un raport final de ajustare al jocului

Pentru orice informații, nu ezitați să mă contactați! Atașez și broșura care rezumă toate momentele importante ale proiectului.

 

Mulțumesc pentru atentie!!!!