Nyheter

2nd Newsletter!

Kära alla,

Jag vill informera dig om hur DInSAd-projektet fortskrider.

Som ni vet syftar projektet till att stärka vuxnas förmåga att effektivt använda digitala verktyg som en förutsättning för att förbättra sitt personliga och yrkesmässiga liv, vilket avsevärt minskar trenden mot en digital klyfta mellan generationerna.

Projektet kommer särskilt att tillhandahålla icke-formella inlärningsverktyg för lågutbildade vuxna för att hjälpa dem att uppnå specifika digitala färdigheter, i linje med det europeiska dokumentet DigComp 2.1 för grund- och mellannivåer.

I juni 2020 uppnådde vi projektets resultat 1, kartläggning av digitala färdigheter. Med en viss försening på grund av den globala hälsosituationen är vi nu nära att avsluta output 2, som består av följande:

  1. Ett interaktivt brädspel som gör det möjligt för lågutbildade vuxna att förvärva grundläggande digitala kunskaper, färdigheter och kompetenser.
  2. En spelmetodik och fyra specifika verktyg, ett brädspel, riktlinjer för mentorer/studiecirkelledare, 20 lågutbildade vuxna som testar brädspelet, fyra mentorer/studiecirkelledare som testar spelet, fyra nationella valideringsrapporter och en europeisk valideringsrapport.

Alla partner är engagerade i att skriva ut spelet, redo för validering. Spelet kommer att testas med hjälp av 5 spelare och en mentor/facilitator, som kommer att hjälpa oss med sin feedback för att få fram en nationell rapport för varje partner och en slutrapport.

Snart kommer vi att organisera ett online-evenemang för att presentera projektet och de uppnådda resultaten.

Vår slogan är: Sex steg för att bli digital!

Är du redo att spela?

För all information, tveka inte att kontakta mig!

Tack för uppmärksamheten!