Nyheter

1st Newsletter!

Kära alla,

Jag vill informera dig om det projekt som vi genomför och som kanske skulle kunna vara användbart som ett verktyg för att lära sig digitala färdigheter för vuxna med kort utbildning.

Projektet syftar till att stärka vuxnas förmåga att effektivt använda digitala verktyg som en förutsättning för att förbättra sitt personliga och yrkesmässiga liv, vilket avsevärt minskar trenden mot en digital klyfta mellan generationerna.

Projektet kommer särskilt att tillhandahålla icke-formella inlärningsverktyg för lågutbildade vuxna för att hjälpa dem att uppnå specifika digitala färdigheter, i linje med det europeiska dokumentet DigComp 2.1 för grund- och mellannivåer.

RESULTATEN

IO1 - Kartläggning av digitala färdigheter

  1. Särskilda digitala nyckelkunskaper som lågutbildade vuxna behöver för att förbättra kvaliteten i sitt yrkesliv och privatliv.
  2. Sexton utvalda goda exempel, tjugo intervjuer (fem per land) med nyckelaktörer om digital utbildning för vuxna och deras sociala integration genom användning av digitala verktyg i det dagliga livet.
  3. En karta över digitala kompetenser i linje med EQF och DigComp2.1, fyra nationella fokusgrupper med relevanta aktörer för validering av kompetenskartan, fyra nationella valideringsrapporter och en europeisk valideringsrapport.
  4. För mer detaljerad information om resultaten av denna intellektuella produktion, kontakta projektsamordnaren/partnerna.

IO2 - DInSAd Brädspel

  1. Ett interaktivt brädspel som gör det möjligt för lågutbildade vuxna att förvärva grundläggande digitala kunskaper, färdigheter och kompetenser.
  2. En spelmetodik och fyra specifika verktyg, ett brädspel, riktlinjer för mentorer/studiecirkelledare, 20 lågutbildade vuxna som testar brädspelet, fyra mentorer/studiecirkelledare som testar spelet, fyra nationella valideringsrapporter och en europeisk valideringsrapport.

IO3 - DInSAd virtuellt spel

  1. Ett virtuellt inlärningsspel för att hjälpa lågutbildade vuxna att skaffa sig digitala färdigheter på en mellannivå, i enlighet med DigComp 2.1.
  2. Ett virtuellt spel som innehåller riktlinjer för utbildare/mentorer och riktlinjer för användare. I ett internt test rapporteras fyrtio (40) lågutbildade vuxna och fyra utbildare/mentorer som testar virtuella spel i partnerländer. Fyra nationella testrapporter, en europeisk testrapport och en slutlig spelinställningsrapport.

För all information, tveka inte att kontakta mig! Jag bifogar också broschyren som sammanfattar alla de viktigaste momenten i projektet.

Tack för uppmärksamheten!!!!