Nyheter

Europeisk valideringsrapport

Bakgrunden: Kort beskrivning av Kompetenskartan Kartan över digitala kompetenser är strukturerat i 6 områden som täcker: 1. Grundläggande/Fundament; 2. E-vardag/e-deltagande/Samarbete/e-medborgare; 3. Utomhus; 4. Shopping; 5. Företag; 6. Socialt. De två första områdena hänvisar till sökandet efter grundläggande färdigheter för adekvat användning av hårdvara. Medan de övriga fyra områdena har omfång som är mer kopplade till en medveten användning av sina behov. Läs mer... https://drive.google.com/file/d/1mJmJ5M9t-m2bR2nVVqCnfX_RX4wuy5MW/view